EpicFreeGames

Không bao giờ bỏ lỡ các trò chơi miễn phí nữa!

Nhận bot

EpicFreeGames là gì?

EpicFreeGames là một bot có thể tùy chỉnhdễ cài đặt Discord bot tập trung vào việc thông báo về trò chơi miễn phí. Ngoài thông báo, nó còn cung cấp cho máy chủ của bạn một số lệnh thú vị!

Để bắt đầu, hãy đặt kênh bằng lệnh /set channel. Bot sẽ sử dụng kênh đó khi đăng các trò chơi miễn phí.

Tùy biến

Bạn có thể tùy chỉnh bot theo ý thích của mình. Thiết lập một vai trò để ping trên các thông báo, thay đổi ngôn ngữ của bot hoặc thậm chí là tiền tệ so với giá gốc! Hãy xem lệnh để tìm hiểu cách thực hiện!